จ๊อบ พลัส : บริการงานแปล

อัตราค่าบริการงานแปลเอกสาร

บริษัท จ๊อบ พลัส จำกัด เรามีทีมผู้แปลที่มีประสบการณ์สูง ในแต่ละศาสตร์ สาขา ท่านสามารถไว้วางใจในคุณภาพงานแปลของเราได้ เพราะเรามีขั้นตอนการแปลโดยผู้แปลที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ หลังการแปลมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของประโยคต้นฉบับและประโยคที่แปลมา และตามด้วยการพิสูจน์อักษร (ตรวจสอบการสะกดคำผิด) เพื่อท่านจะสามารถนำงานแปลจากเราไปใช้งานได้ทันที นอกจากงานที่มีคุณภาพสูงแล้ว ท่านจะได้รับงานที่ตรงต่อเวลา หรือก่อนเวลาที่ตกลงไว้ ในราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศษรฐกิจเช่นปัจจุบัน

เนื้อหางานแปล

จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น (ต่อหน้า)

จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย (ต่อหน้า)

เอกสารทั่วไป (เช่น จดหมาย)

350 - 800 บาท

300 – 700 บาท

เอกสารเชิงวิศวกรรม, เครื่องจักร, ไอที, เอกสารทางธุรกิจ, มาตรฐานอุตสาหกรรม, รายงานการประชุม

400 – 900 บาท

350 – 800 บาท

เอกสารทางกฏหมาย, สัญญาต่างๆ,
การเงิน, บัญชี และอื่น ๆ

600 – 1,200 บาท

500 – 900 บาท

เนื้อหางานแปล

จากภาษาไทยเป็นภาษาอื่น(ต่อหน้า)

จากภาษาอื่นเป็นภาษาไทย(ต่อหน้า)

เอกสารทั่วไป (เช่น จดหมาย)

300 – 600 บาท

200 – 600 บาท

เอกสารเชิงวิศวกรรม, เครื่องจักร, ไอที, เอกสารทางธุรกิจ, มาตรฐานอุตสาหกรรม, รายงานการประชุม

400 – 900 บาท

350 – 800 บาท

เอกสารทางกฏหมาย, สัญญาต่างๆ,
การเงิน, บัญชี และอื่นๆ

600 – 1,000 บาท

500 – 900 บาท

หมายเหตุ

1. ตัวอย่างภาษาที่ให้บริการแปลเอกสาร นอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่น คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาพม่า เป็นต้น

2. อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

3. อัตราค่าบริการข้างต้น จะเปลี่ยนไปตามความยาก ง่ายของเนื้อหา ปริมาณ และกำหนดส่ง แต่จะไม่เกินกว่าช่วงที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

4. กรณีงานแปลเอกสารที่ต้องมีการจัดวางรูปแบบเอกสารที่ยากหรือในปริมาณที่มาก อาจขอคิดบริการส่วนนั้นต่างหาก ทั้งนี้เป็นอัตราค่าบริการที่ถูกกว่าเกณฑ์ทั่วไปอย่างแน่นอน

5. กรณีที่ท่านออเดอร์ในปริมาณมากต่อครั้ง หรือออเดอร์เป็นประจำสม่ำเสมอ จ๊อบ พลัสขอมอบส่วนลดพิเศษให้แก่ท่านเป็นครั้งไป

6.กรณีที่ออเดอร์ของท่านมีปริมาณไม่มาก ทางเราจะส่งงานแปลนั้นให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่
ยืนยันออเดอร์

7. ยินดีรับประเมินราคาเอกสารงานแปล แม้เสาร์ อาทิตย์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด


ยินดีเสนอราคางานแปล ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เรารอคอยการติดต่อจากท่านอยู่คะ

สำหรับท่านที่ต้องการทดลองงานแปลเอกสาร ฟรี 1 หน้า
กรุณาติดต่อคุณนันทิดา 02 640 8383 ต่อ 107Web Design by EzyWebSolutions.com