จ๊อบ พลัส : บริการจัดหางาน

บริการจัดหางาน

บริษัทจัดหางาน  จ๊อบ พลัส จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศเลขที่ น.1205/2551

จ๊อบ พลัสตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคล คือ กุญแจแห่งความสำเร็จของทุกงาน ในทุกองค์กรเสมอ เราจึงมุ่งมั่นนำเสนอบริการจัดหางานและคนงานที่เหมาะสม ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับคนหางานและผู้ประกอบการ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการคัดสรรบุคคลากรผู้มีประสบการณ์ยาวนานมากว่า 15 ปีในทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ ด้วยอัตราค่าบริการที่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน และประสิทธิภาพการบริการที่คุ้มค่าแก่การลงทุน

จ๊อบ พลัสขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจของท่านให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยศักยภาพสูงสุดที่เรามี

สำหรับท่านที่ต้องการสมัครงานผ่านเราหรือต้องการรับคำปรึกษาด้านการสมัครงาน  ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์กับเราได้วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
เป้าหมายและนโยบายการให้บริการ

ผู้ประกอบการ
1. ด้วยมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวดเร็วและสร้างความประทับใจแก่ผู้ประกอบการ
2. เข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการเป็นอย่างดี
3. จัดสรรคนตามแนวคิดที่ว่า “จัดวางคนให้ถูกต้องตรงกับงาน”
4. เราช่วยผู้ประกอบการในการลดต้นทุน (Cost Down) ด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยการให้บริการในราคาที่ยุติธรรม เพื่อรองรับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
5. กรณีของผู้ประกอบการสัญชาติญี่ปุ่น หรือผู้ประกอบการที่มีเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นประจำอยู่ เมื่อท่านได้คัดเลือกผู้สมัครจากทางเราไปมากกว่า 5 ท่านในช่วงเวลา 5 เดือน ทางเราจะดำเนินการจัดอบรมพิเศษให้แก่ผู้สมัครเหล่านั้น เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น เช่น แนวคิด ค่านิยม แนวทางปฏิบัติเมื่อทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น แนะแนวเรื่องการเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานเพื่อประโยชน์ต่อการทำงานกับชาวญี่ปุ่น เป็นต้น
ขั้นตอนการแนะนำผู้สมัครงาน


ผู้สมัคร
1. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่กำลังมองหางานในทุกสาขาวิชาชีพและทุกวุฒิการศึกษา
2. ด้วยมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวดเร็วและสร้างความประทับใจแก่ผู้สมัคร
3. เข้าใจความต้องการของผู้ที่กำลังหางานเป็นอย่างดี
4. แนะนำงานตามความสามารถ ความถนัดและความต้องการของผู้สมัคร
5. แนะแนวผู้สมัครในการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องงานด้วยข้อมูลสนับสนุนหลายทาง เช่น ข้อมูลจากการสำรวจทางตลาดในสาขาอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น
6. กรณีที่ผู้สมัครจากทางเราได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในสถานประกอบสัญชาติญี่ปุ่น หรือสถานประกอบการที่มีเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นประจำอยู่ ซึ่งเป็นลูกค้าของเรา ท่านจะได้รับบริการให้คำปรึกษา แนะแนว หรือเข้าอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น เช่น แนวคิด ค่านิยม แนวทางปฏิบัติเมื่อทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น แนะแนวเรื่องการเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานเพื่อประโยชน์ต่อการทำงานกับชาวญี่ปุ่น เป็นต้น
กรอกประวัติ / แนบประวัติเพื่อการสมัครงานWeb Design by EzyWebSolutions.com