เกี่ยวกับเรา

บริษัทจัดหางาน จ๊อบ พลัส จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการจัดหางานให้คนหางานในประเทศ โดยได้รับใบอนุญาตจัดหางานภายในประเทศเลขที่ น.1205/2551

จ๊อบ พลัสตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคล คือ กุญแจแห่งความสำเร็จของทุกงาน ในทุกองค์กรเสมอ เราจึงมุ่งมั่นนำเสนอบริการจัดหางานและคนงานที่เหมาะสม ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับคนหางานและผู้ประกอบการ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการคัดสรรบุคคลากรผู้มีประสบการณ์ยาวนานมากว่า 15 ปีในทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ ด้วยอัตราค่าบริการที่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน และประสิทธิภาพการบริการที่คุ้มค่าแก่การลงทุน

จ๊อบ พลัสพร้อมด้วยทีมงานล่ามภาษาและแปลเอกสารภาษาต่าง ๆ ผู้มีประสบการณ์ในสายงานเฉพาะทางหลากหลายด้านมายาวนาน จนเป็นที่ไว้วางใจของหลายองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เช่น บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วายเคเค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอปสัน โตโยคอม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

และเพื่อผ่องถ่ายประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านการใช้ภาษา และความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับชาวต่างชาติ อันเป็นหนทางหนึ่งที่จะนำพาองค์กรสู่ความก้าวหน้า และมีความเป็นสากลยิ่งขึ้น จ๊อบ พลัสได้จัดอบรม สัมมนาเป็นวาระแก่พนักงานและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยผู้เข้าร่วมจักไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


Web Design by EzyWebSolutions.com